Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Ngôn ngữ của giới trẻ dùng trên các trang cá nhân (Blogs)

Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội rất phức tạp. Nó bị chi phối của rất nhiều yếu tố.Vì vậy, mỗi ngôn ngữ chuẩn có rất nhiều biến thể. Các biến thể của ngôn ngữ tuỳ thuộc vào vùng địa lý, xã hội, giáo dục và đặc biệt là tuổi tác… Trên cơ sở điều tra, khảo sát về ngôn ngữ được sử dụng bởi thanh thiếu niên Việt Nam khi họ chat hoặc khi viết blog trên Internet, bài báo đưa ra những dẫn liệu khoa học để khẳng định rằng: ngôn ngữ chat của thanh thiếu niên Việt Nam là một loại riêng biệt trong đó có rất nhiều yếu tố khác biệt với ngôn ngữ chuẩn. 


Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Giáo dục Israel: Thúc đẩy sáng tạo


Bài viết khám phá và mô tả một cách sơ bộ về hoàn cảnh đất nước, nền văn hóa và hệ thống giáo dục của Israel kể từ khi lập quốc vào 1948 đến nay. Kể từ khi lập quốc đến nay, Israel đã có những bước phát triển không ngừng về mọi mặt an ninh, ngoại giao, kinh tế, giáo dục. Chính phủ Israel xác định nguồn tài nguyên lớn nhất mà đất nước này có chính là con người: những người dân Israel với bản chất vượt khó, biết ước mơ và luôn vươn tới sự sáng tạo, đột phá. Để tối ưu hóa nguồn nhân lực, Israel cần một hệ thống giáo dục hiệu quả, và không thể phủ nhận hệ thống giáo dục, các chính sách giáo dục và các mô hình giáo dục đã đóng vai trò không nhỏ vào việc giúp đất nước này đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực mà đặc biệt là về khoa học, công nghệ. Việt Nam và Israel có nhiều điểm tương đồng về lịch sử với những cuộc chiến tranh giữ nước, về sự thông minh và khả năng vượt khó của người dân. Trong bài viết này, nhóm tác giả phân tích những đặc điểm của hệ thống giáo dục, các chính sách giáo dục và các mô hình giáo dục thành công của Israel trong việc nuôi dưỡng và phát triển tư duy sáng tạo và tính đột phá. Giữa nhiều điều đáng học hỏi, bài viết tập trung vào khai thác sự sáng tạo của con người Israel dưới góc độ giáo dục. Một số ví dụ về mô hình trường học, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục được đưa ra, từ đó rút ra những gợi ý và bài học kinh nghiệm cho giáo dục Việt Nam.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55416

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Một số kỹ thuật phòng chống giả mạo ảnh số : Luận án Tiến sĩ Hệ thống thông tin: 62 48 01 04

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu, đề xuất một số phương pháp cho phép đảm bảo tính xác thực (phòng chống giả mạo) của ảnh số và phát hiện ảnh số giả mạo. Việc phòng chống và phát hiện giả mạo trên ảnh số hiện nay có rất nhiều hướng khác nhau.
 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54339

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Thử nghiệm dự báo hạn mùa nhiệt độ trung bình tháng và lượng mưa tháng cho Việt Nam sử dụng mô hình clWRF

Mô hình clWRF được sử dụng để thử nghiệm dự báo hạn mùa nhiệt độ trung bình tháng và lượng mưa tháng cho Việt Nam. Điều kiện biên cung cấp cho clWRF là sản phẩm đầu ra của mô hình dự báo khí hậu toàn cầu CFS của NCEP với độ phân giải là 1 độ. Dự báo khí hậu với hạn từ 1 đến 6 tháng tại thời điểm 00Z từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2013. Kết quả dự báo của mô hình được đánh giá qua chỉ số ME, MAE và RE trước và sau khi hiệu chỉnh. Sai số nhiệt độ thể hiện ổn định hơn sai số lượng mưa ở các hạn dự báo. Việc thực hiện hiệu chỉnh kết quả dự báo cho thấy sai số đã giảm đi đáng kể.

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Tố chức khai thác hệ thống máy tính và mạng của Trung tâm TT-TV, ĐHQGHNTổ chức khai thác hệ thống: Mạng LAN, Máy chủ ứng dụng quản trị Thư viện quang (Máy chủ 3 - DX-SRV)... Một số yêu cầu trong giai đoạn trước mắt và lâu dài cửa công tác tin học hóa.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Đạo đức phật giáo với việc giáo dục con người hướng thiện

Là một trong những tôn giáo lớn của thế giới, Phật giáo được truyền bá vào nước ta từ thời Bắc thuộc và đã có tác động rất lớn đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam, góp phần tạo nên đặc tính và bản sắc văn hoá dân tộc. Dựa trên phương pháp tiếp cận lịch sử và tôn giáo học, bài viết đã phân tích và chỉ ra những ảnh hưởng và tác động của các giáo lý và triết lý đạo đức Phật giáo đối với sự hình thành và phát triển đạo đức con người, nhất là trong việc giáo dục tính hướng thiện cho con người Việt Nam truyền thống. Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù điều kiện lịch sử đã thay đổi, Phật giáo cũng có nhiều nét khác biệt so với thủa ban đầu, nhưng những giáo lý và triết lý đạo đức của Phật giáo vẫn có giá trị to lớn trong việc hạn chế thói xấu, giảm trừ cái ác, hình thành những giá trị đạo đức tốt đẹp, giáo dục con người biết sống hướng thiện, vị tha, nhân bản vì con người, vì cộng đồng, dân tộc và nhân loại.